Steven Maijoor blijft de komende vijf jaar voorzitter van de Europese toezichthouder op de financiële markten ESMA (European Securities and Markets Authority).