Bij de parlementaire behandeling van de roulatieplicht van accountantskantoren bij oob-organisaties is wel degelijk aandacht geschonken aan “eventuele spanning of zelfs tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse wet en de Europese verordening”.