De NBA heeft onlangs Standaard 4400N herzien en ter consultatie aangeboden, evenals reacties op de ‘consultatie aanpassing controleverklaring voor álle controles’. De reacties zijn inmiddels openbaar gemaakt.