EY realiseerde in het boekjaar(1 juli 2014 – 30 juni 2015) een omzet van € 710 miljoen in Nederland, 5 procent meer dan vorig boekjaar (€ 674 miljoen). De verplichte kantoorroulatie werkte twee kanten op.