In lijn met de maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang’ heeft de NBA een instrument laten ontwikkelen dat meting van de mindset en drivers bij accountantsorganisaties mogelijk maakt. De Cultuurmeter moet helpen om een kwaliteitsgerichte cultuur binnen de organisatie (verder) te ontwikkelen.