Deloitte ziet af van een nieuwe controlerend accountant, ook al controleert EY er al sinds 2003 de boeken. Van een al geselecteerd opvolgend accountantskantoor is voortijdig afscheid genomen omdat dat het niet-consolideren van een stichting met goodwillrechten van partners niet langer wilde goedkeuren.