Grant Thornton heeft op 1 oktober haar raad van commissarissen (rvc) geïnstalleerd.