Het ministerie van Economische Zaken gaat een subsidie verlenen aan de Vereniging Samenwerkende Kredietunies, met als doel de verdere verbreding van de financiering aan bedrijven.