Er is een flinke kloof ontstaan tussen financieel gezonde en financieel ongezonde ziekenhuizen. Met name kleinere ziekenhuizen bevinden zich vaker in een benarde positie. Vijftien ziekenhuizen (22 procent) scoren een onvoldoende volgens de financiële stresstest van BDO. Het risico op faillissementen duurt daarmee onverminderd voort.