Vanwege de komende wijziging in het Burgerlijk Wetboek (BW) en Besluiten moet de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) wachten met publicatie van de jaareditie 2015 van de RJ- en RJk-bundels. Om gebruikers te informeren over de aanpassingen in de bundels – aanvullend op de verwachte wijzigingen – heeft de RJ twee Uitingen gepubliceerd.