De cijfers van Facebook over 2014 laten zien dat het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk in totaal 4.327 pond vennootschapsbelasting heeft betaald.