Steeds meer Nederlandse ondernemingen stappen over op het toepassen van de zogenaamde lean principes, de werkwijze die erop gericht is alleen tijd en energie te stoppen in activiteiten die toegevoegde waarde opleveren, waardoor de productiekwaliteit wordt verhoogd en de productiekosten afnemen.