Op 12 oktober jl. is de bij veel NBA-leden bekende registeraccountant Brenda Westra op 48-jarige leeftijd overleden. Ze was naar verluid al enige tijd ziek.