Vanaf januari 2016 gebeurt de gegevensverzameling van het onderzoek Internationale Handel in Goederen alleen nog via IDEP of via Elektronische Record Lay-out.