De concept-handreiking van de NBA over corruptierisico’s is naar de mening van de AFM nog niet volledig en op onderdelen te summier om de accountant daadwerkelijk te kunnen ondersteunen.