Het Special Committee on Tax Rulings van het Europees Parlement heeft een reeks maatregelen aanbevolen die vennootschapsbelasting in de EU eerlijker en transparanter moeten maken, waaronder het invoeren van EU-brede regels over vennootschapsbelasting.