De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2015-9: ‘Ontwerp-richtlijn C2 Microrechtspersonen’ uitgebracht.