Banken schrijven de regering geen wetten voor. Belanghebbenden worden wel bijna altijd geraadpleegd en mogen ook suggesties doen bij het maken van een wet.