Maarten Pronk, hoogleraar Accounting bij Erasmus School of Economics (ESA), gaat zijn kennis en ervaring uit de beroepspraktijk ook inbrengen bij de opleidingen van EURAC en bij het praktijkgericht onderzoek op het terrein van financiële verslaggeving en accountantscontrole.