ABN Amro heeft beroep aangetekend tegen een boete die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft opgelegd in verband met door de bank verkochte renteswaps.