Bedrijven onderschatten de impact die de wisselwerking tussen verschillende typen risico’s heeft op de bedrijfsvoering en overschatten zij de mate waarin ze zijn voorbereid op cyberrisico’s, politieke onzekerheid en merk- en reputatieschade.