De NBA heeft een consultatiedocument gepubliceerd met vragen die zijn gericht op de rol van de accountant bij het bestuursverslag.