Een groot deel van de eisen van minister Dijsselbloem van Financiën in het kader van de herbeoordeling van rentederivaten is niet nagekomen door de banken.