De controle van de toelichtingen in financiële overzichten (bijvoorbeeld de jaarrekening) verdient meer aandacht volgens de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). De IAASB heeft daarom in juli 2015 de controlestandaarden aangepast.