In maart 2015 heeft de NBA het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM (curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren) gepubliceerd. Ter voorbereiding van de nieuwe versie voor 2016 roept de NBA accountants op om hun ervaring met dit protocol te melden.