De NBA heeft niet kunnen aantonen dat de directeur Financiën en Control van Vestia de vinger onvoldoende aan de pols heeft gehouden en verantwoordelijk was voor materiële fouten in de jaarrekening. De Accountantskamer heeft de klacht tegen deze voormalige registeraccountant daarom ongegrond verklaard.