Mazars Accountants en Belastingadviseurs heeft een raad van commissarissen (rvc) benoemd.