Eumedion vindt dat de jaarrekening niet alleen bruikbare informatie moet bevatten ten behoeve van beslissingen van beleggers om financiële instrumenten te kopen, verkopen of houden, maar ook als hoofddoelstelling heeft om verantwoording af te leggen over de wijze waarop het bestuur van een beursgenoteerde onderneming zijn fiducaire verantwoordelijkheden heeft uitgeoefend.