VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de voorstellen van de Europese Commissie voor één Europees depositogarantiestelsel.