Een flink deel van de herbeoordeling van rentederivaten door banken moet over. Volgens de AFM hebben ze het wettelijk kader onvoldoende toegepast. De toezichthouder onderzoekt ook tekortkomingen in haar eigen toetsing van de herbeoordelingen.