Imtech heeft zich bij herhaling schuldig gemaakt aan marktmanipulatie en heeft verzuimd koersgevoelige informatie tijdig te publiceren. Hoewel het installateursbedrijf inmiddels failliet is, krijgt het daarvoor alsnog boetes ter waarde van in totaal 2,25 miljoen euro van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).