De onzekere economie en de snelle opkomst van cybercrime worden door banken het meest gevreesd, zo blijkt uit het jaarlijkse ‘Banking Banana Skins’-onderzoek van PwC en financieel innovatiecentrum CSFI. De vrees voor de sterke hand van de overheid daalt.