Piet Klop, de accountant die bekendheid kreeg door de Vestia-affaire, vertrekt bij Deloitte.