Sinds de AFM heeft gezegd dat herbeoordeling van derivaten over moet, is het onzeker wat gedupeerde mkb-ondernemers kunnen verwachten. De accountant kan hierin een rol spelen als adviseur van de ondernemer. Niet iedereen vindt dat echter vanzelfsprekend.