Nieuwe zorgtaken leveren te veel knelpunten in administratie op.