De kantoren Van Luxemborg & De Kok en Verspeek & Mutsaers zijn per 1 januari 2016 gefuseerd.