De ‘Landelijke Landbouwnormen 2015’ zijn beschikbaar. In de ‘Landelijke Landbouwnormen’ staan de normbedragen voor 2015 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.