Al jaren wordt gewaarschuwd voor enorme waardedalingen van zorgvastgoed nu verzorgingshuizen leeglopen en worden gesloten. Afboekingen zouden veel te gering zijn. Accountants moeten hier alert op zijn.