Het controledossier is ook bedoeld om achteraf verantwoording af te leggen over de uitgevoerde werkzaamheden, zegt het Gerechtshof Amsterdam. Om te beoordelen PwC of tekort is geschoten als controlerend accountant van een Madoff-fonds moet het kantoor het dossier overleggen aan twee beleggerscollectieven.