De NBA vindt het belangrijk dat grote ondernemingen transparant zijn over de wijze waarop zij omgaan met zaken als milieu, sociale aangelegenheden en de bestrijding van corruptie. De hieraan verbonden risico’s zijn van directe invloed op de voortgang van de onderneming.