Niet-financiële informatie van beursgenoteerde ondernemingen moet worden onderworpen aan de reguliere accountantscontrole van het bestuursverslag.