Het Tripartite overleg (DNB, NBA, Verbond van Verzekeraars) heeft een update gepubliceerd op de NBA-website over de invoering van de Solvency II-regelgeving.