Van 6 november t/m 17 december 2015 is het consultatiedocument Standaard 4410 Micro-entiteiten aan de NBA-leden ter consultatie aangeboden. De ontvangen reacties hierop zijn inmiddels openbaar gemaakt.