De NBA heeft op basis van de beschikbare informatie en observaties tijdens Getwalk 2016 geconcludeerd dat aan dit evenement geen gecertificeerde PE-uren worden toegekend.