Een kleine rondgang langs beroepsorganisaties leert dat de NBA nog achterloopt wat betreft elektronisch factureren.