De gezamenlijke koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners zijn bezorgd over de ontwikkeling van Idensys en wijzen op tekortkomingen in het B2-machtigingssysteem.