Het Instituut van Internal Auditors (IIA) is verheugd over de door de Monitoring Commissie Corporate Governance voorgestelde aanpassing van de Nederlandse Corporate Governance Code. De interne auditfunctie wordt daarin een essentieel onderdeel van de risicobeheersing genoemd.