De vermogensrendementsheffing in Nederland is in strijd met Europees recht en kan leiden tot oneigenlijke ontneming, ofwel diefstal. Mensen die zeer verschillende resultaten behalen op hun vermogen, betalen hetzelfde percentage belasting.