Er blijven incidenten en structurele bevindingen naar boven komen die mogelijk voortkomen uit onwenselijke gedrag- of cultuurelementen en die op een gebrek aan verandervermogen kunnen duiden.