In het kader van een consultatie vanuit het ministerie van Financiën heeft de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) diverse suggesties ingediend voor vereenvoudiging van belastingwetgeving. Dit is een belangrijk speerpunt in het Belastingplan 2017.